Eureka: verantwoordelijk langer open

Eureka heeft na een intensief traject met de gemeente Zwolle toestemming gekregen om ruimere openingstijden te hanteren. Om precies te zijn; op elke vrijdag en zaterdag mogen we in principe tot drie uur open blijven. En als we een gecertificeerd horecaportier inzetten zelfs tot vier uur. Daarnaast kunnen we vóór het begin van ieder nieuw jaar vijf speciale ontheffingsdagen aanvragen. Hiervoor gelden dan dezelfde regels als voor de vrij- en zaterdagen.

Kwaliteit en veiligheid voorop
Goed nieuws dus. De vereniging zal zeker gebruik gaan maken van deze grotere vrijheid. Wel is door het bestuur en het beheer van de vereniging besloten om de sluitingstijden gefaseerd in te voeren. Er gelijk zo optimaal mogelijk van profiteren is natuurlijk het leukste. Maar het verstandigste is het om belangrijke zaken als kwaliteit en veiligheid voorop te stellen. En dus zijn we aangewezen op vrijwilligers die van gezelligheid houden maar kwaliteit en veiligheid ook in hun vrije tijd zien zitten. Vooral in de late uurtjes.

Twee uur dicht
Eureka-veteranen halen graag herinneringen op aan de tijd zonder een door de gemeente opgelegde sluitingstijd. Daar kwam verandering in toen er klachten binnenkwamen over geluidsoverlast. Naar aanleiding van deze klachten is de gemeente Zwolle de horecavergunning van Eureka gaan vernieuwen. Dat kwam volgens de gemeente automatisch neer op een sluitingstijd van twee uur. Deze eindtijd is in principe van toepassing op alle horecagelegenheden buiten de grachtengordel. Met uitzondering van een paar uitspanningen dan, zoals Kaya, Hedon en De Singel. Deze kroegen konden na een juridisch traject aanspraak maken op een soortement overgangsregeling. Op de nieuwe horecavergunning die we moesten aanvragen werd door de gemeente dus twee uur ingevuld. Eureka ging hier niet mee akkoord en is zich gaan beraden op te nemen stappen. Ook werd trouwens de hand in eigen boezem gestoken; er werden diverse maatregelen getroffen om geluidsoverlast verder te minimaliseren.

Het traject
Zoals gezegd was het traject met de gemeente intensief te noemen. Eerst werd door Eureka een schriftelijk bezwaar aangetekend. Dat vervolgens ongegrond werd verklaard na gesprekken met beleidsambtenaren. Hierop startte Eureka een juridische procedure. Eureka versus de gemeente Zwolle. Een kil en spannend proces maar met een onduidelijke uitkomst. Om de afstand te verkleinen tussen de gemeente en de vereniging is begonnen om de verschillende Zwolse raadsfracties uit te nodigen voor een gesprek en een kijkje in Eureka. Delegaties van De PvdA, het CDA, de SP en GL/DG zijn op bezoek geweest. Naast kritische vragen vielen de complimenten op. Raadsleden waren positief over de maatschappelijke en culturele functie van de vereniging. En over het feit dat Eureka sinds haar legalisatie financiële autonomie waar heeft kunnen maken. Hoe moeilijk het soms ook is om de eindjes aan elkaar te knopen.

Mediation
Toch was het juridische traject daarmee niet van de baan. Eureka had haar argumenten maar de gemeente ook. In een rechtzaal zou de uitkomst behoorlijk zwart-wit zijn. Wie heeft uiteindelijk de beste kaarten? Onze advocaat kwam daarom met de suggestie om een zogenaamd mediation traject te starten. Twee partijen die om te tafel gaan om uiteindelijk tot een goed compromis te komen. Dat traject is uiteindelijk door de gemeente Zwolle geaccepteerd, waarna een reeks van bijeenkomsten volgden. Voorzitter Jos Zwolschen en Archimedes bestuurslid Jeroen Barneveld vertegenwoordigden hierbij Eureka. Uiteindelijk kwam daaruit het eerder genoemde akkoord. Eureka kan oprecht blij zijn met het resultaat. In principe mag de vereniging in de weekenden zelfs langer openblijven dan poppodium Hedon!

Horecaconvenant
Eis van de gemeente is wel dat we voldoen aan het horecaconvenant. Dit betekent in de praktijk dat het beheer meer aandacht gaat besteden aan het begeleiden van bezoekers het plein af. Vooral na concerten en feestjes. Dit om overlast voor de omwonenden te minimaliseren. Het genoemde convenant loopt tot 2011 en is van toepassing op de gehele Zwolse horeca. Daarna gaan alle partijen opnieuw om de tafel en wordt er integraal geëvalueerd.

In de toekomst
Nu is aan Eureka de uitdaging om wijs met deze hernieuwde vrijheid om te gaan. Los gaan om het losgaan maar ook commercie komen daarbij op de tweede plaats. Veiligheid en culturele kwaliteit staan voorop.

Door: Eildert Noorda, bestuurslid sociaal-culturele vereniging Eureka