DE VERENIGING
Wat is Eureka?
Eureka is een sociaal-culturele vereniging die sinds haar oprichting in 1992 gevestigd is aan het Assendorperplein in Zwolle.

Door de jaren heen heeft Eureka zich ontwikkeld tot een vereniging met een groot aantal activiteiten. Zo is er van woensdag tot en met zaterdag het eetcafé en bijna iedere avond een gezellig kroegje. Op de maandagavond wordt het sfeervolle eetcafé gebruikt voor de jamsessies (1ste maandag elektrisch, 3de maandag akoestisch) en het Open Podium (4de maandag). Ook heeft Eureka vier ateliers en een studio annex oefenruimte beschikbaar voor kunstenaars. In de Bovenzaal worden de concerten en de feestjes georganiseerd en vindt er af en toe een theatervoorstelling plaats.

Verder organiseert Eureka samen met wijkcentrum De Enk het Koningsdagfestival op het Assendorperplein.

Eureka heeft geen beroepskrachten in dienst maar wordt draaiende gehouden door zo’n 100 vrijwilligers, zonder ondersteuning van structurele subsidies of fondsen.

Doelstelling
Tot op de dag van vandaag probeert de vereniging de eerste twee artikelen van haar oprichtingsstatuut zo goed mogelijk vorm te geven. Deze geven wat plechtig maar duidelijk aan wat de doelstelling is:

Artikel 1
‘De vereniging heeft ten doel het bevorderen van gelijkwaardige ontplooiingsmogelijkheden voor haar leden en tevens het reduceren van maatschappelijke stand- en klasseverschillen’

Artikel 2
‘De vereniging tracht dit doel te bereiken door activiteiten op het sociaal-culturele vlak te organiseren, met name op het gebied van de kunst’

En dat betekent in de praktijk:
- Eureka is een platte organisatie. De vereniging werkt op basis van werkgroepen.
- De vereniging staat open voor iedereen die een eerlijke bijdrage wil leveren, ongeacht zaken als afkomst, leeftijd, huidskleur, verleden of psychische uitdagingen. Vrijwilligers en bezoekers vormen een enorm bonte mix, een Mekka voor het opdoen van mensenkennis.
- Onderlinge samenwerking en solidariteit zijn belangrijke waarden van de vereniging evenals gelijkwaardigheid, geborgenheid, veiligheid, respect, aandacht en zorg en het delen van tegenspoed en geluk.
- De vereniging houdt haar prijzen zo laag mogelijk, om deelname voor mensen met een kleine beurs makkelijker te maken.
- De vereniging is bewust geen hulpverlener, maar is voor een grote groep mensen een sociaal vangnet. Zo helpen we bij aan reduceren van bijvoorbeeld eenzaamheid en dragen we al jaren bij aan - het nu modieuze begrip - de participatiemaatschappij.
- We bieden aanstormende muzikanten en kunstenaars een laagdrempelig podium.

Voor en door leden
Alle activiteiten in Eureka worden georganiseerd en ondersteund door leden van de vereniging. De minimumleeftijd voor leden is achttien jaar. Kinderen en jongeren mogen tijdens het eetcafé onder begeleiding van hun ouders mee naar binnen tot 22:00 uur.

Hoewel vele handen licht werk maken, is een lid van Eureka niet verplicht om zich ook actief in te zetten. Je kan lid worden voor €15,- per jaar, maar het is ook mogelijk proeflid worden voor €2,50 (een maand geldig). De contributie houden we bewust laag: zo kan iedereen - ook mensen met een kleine beurs of uit een andere stad - laagdrempelig meegenieten van onze activiteiten.

Meer informatie
Op deze website is nog veel meer te ontdekken over Eureka. Zo is het zeker interessant om meer te lezen over de rijke geschiedenis van de toch nog vrij jonge vereniging. Als je toch nog vragen hebt, neem dan gewoon contact met ons op. We komen je graag eens tegen in Eureka, je bent van harte welkom!
Artikelen
Google; Eureka!
Eureka langer open!
Eureka: stoepjesmaatregel opgeschort